- strona główna
- kontakt
- o szkole
 * wizja absolwenta
    SP 46

 * świetlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
 * orlik
 * pedagog
 * higienistka
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- Rada Rodziców
 * warunki
    ubezpieczenia

- statut
- sprawdzian
- galeria
- zapisy do klasy pierwszej
- harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
   zebrania,
   konsultacje

- programy nauczania
- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe
- Klub Europejski
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki
- szkolna gazeta   "Kleks"


  WAŻNE LINKI

MEN


CKE


OKE Jaworzno


Portal
edukacyjny


Dzień bezpiecznego internetu


Sosnowiecki klub karate

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu
pt. "Świąteczna choinka".

W dniu 8 stycznia 2016 r w Szkole Podstawowej nr 46 w Sosnowcu odbyło się rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. ,"Świąteczna Choinka" adresowanego do dzieci 6-10 letnich ze szkół w całej Polsce.

Oceny prac konkursowych dokonała Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodniczący: p. Ewelina Janus - Nauczyciel i organizator konkursu

Członkowie:
p. Małgorzata Wiórkowska -
      -Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 46
p. Joanna Bijak - Przedstawiciel Rady Rodziców
p. Beata Czernik - Nauczyciel i współorganizator konkursu
p. Joanna Tomasik - Nauczyciel i współorganizator konkursu

Podczas oceniania prac jury brało pod uwagę następujące kryteria:
- pomysłowość i zaangażowanie,
- estetykę wykonania,
- zgodność z tematem.

Na konkurs wpłynęło 47 prac ze szkół z całej Polski. Po wnikliwej obserwacji i ocenie konkursowych prac komisja postanowiła nagrodzić:

I miejsce: Rafał Wencel lat 6
ZSO NR 12 w Sosnowcu

Opiekun: Elżbieta Woda

II miejsce: Bartosz Grabowski lat 6
Szkoła Podstawowa w Raciborsku

Opiekun: Agnieszka Załoga

II miejsce: Marta Wawro lat 7
ZSO NR 7 w Sosnowcu

Opiekun: Ewa Szmyła

III miejsce: Dominik Wałach lat 7
Szkoła Podstawowa nr 7 w Rzeszowie

Opiekun: Katarzyna Wrona(Nagrody książkowe dla laureatów 3 pierwszych miejsc zostaną wysłane pocztą.)

Wyróżnienia:

Jakub Pisarczyk lat 9 , Dawid Rozmyślak lat 10
Szkoła Podstawowa w Bukowinie.

Opiekun: Marta Kurko

Anna Daniszewska lat 10, Alicja Masłowska lat 10
Szkoła Podstawowa nr 43 w Białymstoku

Opiekunowie: Ewa Babińska, Dorota Jabłońska

Roksana Bańka lat 10
Szkoła Podstawowa nr 5 w Dąbrowie Górniczej

Opiekun: Ewelina Wróż
Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów!