- strona główna
- kontakt
- o szkole
 * wizja absolwenta
    SP 46

 * świetlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
 * orlik
 * "Lokalny
Animator Sportu"

 * pedagog
 * opieka medyczna
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- Rada Rodziców
 * warunki
     ubezpieczenia

 * wniosek o duplikat
     świadectwa

 * wniosek o duplikat
    legitymacji szkolnej

- statut
- sprawdzian
- galeria
- zapisy do klasy pierwszej
- uroczystości i wydarzenia szkolne
- plan lekcji
- kalendarz roku
   zebrania,
   konsultacje

- programy nauczania
- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki
- szkolna gazeta   "Kleks"


  WAŻNE LINKI

MEN


CKE


OKE Jaworzno


Portal
edukacyjny


Dzień bezpiecznego internetu


Nasza przychodnia


Program profilaktyczny
"Nie pal przy mnie proszę"


Sosnowiecki klub karate
ŚWIETLICA SZKOLNA

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed i po lekcjach w bezpiecznym, miłym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłków i odrobienia zadań domowych.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 46 W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
>>> więcej


Świetlica szkolna w roku szkolnym 2016/2017
czynna jest codziennie w godz.: 6:30 - 16:00


Codziennie odbywają sie zajęcia o charakterze opiekuńczo - wychowawczym oraz dydaktycznym:

  • zajęcia rozwijające u dzieci zamiłowania plastyczne, literackie, muzyczne;
  • zajęcia doskonalące sprawność manualną i fizyczną - ćwiczenia, zabawy ruchowe i sportowe;
  • gry i zabawy rozwijające pamięć, spostrzegawczość i logiczne myślenie;
  • zajęcia podnoszące poziom kultury osobistej, wzajemnych kontaktów uczniów, właściwego stosunku do rodziców i pracowników szkoły;
  • zajęcia dramowe;
  • zajęcia z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego;
  • zajęcia wdrażające do koleżeństwa i przyjaźni między dziećmi oraz do pomocy koleżeńskiej;
  • ćwiczenia logopedyczne.

Na zajęciach świetlicowych szczególną uwagę zwraca się na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.

W tym roku szkolnym rozpoczęliśmy współpracę z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej nr 2 w Sosnowcu. Nauczyciele tej placówki będą nas wspierać podczas opieki nad dziećmi na świetlicy.
>>>czytaj więcej o OPP NR 2.

W ramach pracy świetlicy wydawane są obiady.

KOSZT JEDNEGO OBIADU
3 PLN

WPŁATY ZA OBIADY

Z dniem 01.01.2017r. nastąpiła zmiana numeru konta do wpłat za obiady.
- Odpłatności za wyżywienie można dokonać tylko przelewem.
- Nie ma wpłat gotówkowych w sekretariacie.

NOWE KONTO: ING BANK ŚLĄSKI 06 1050 1142 1000 0090 3110 0515

W opisie przelewu należy podać:
1.ZSO Nr 7
2.Imię i Nazwisko Dziecka
3. Klasa...SP/GIM,
4.Wyżywienie za m-c ...


Koszt obiadów za czerwiec 2017 r.: 14 dni x 3 zł = 42 zł
>>>czytaj więcej
>>>sprawdź indywidualną kwotę do wpłaty.


Witamy na świetlicy wszystkich uczniów,
szczególnie pierwszoklasistów
w nowym roku szkolnym 2016/2017

Mamy nadzieję, że czas spędzony na świetlicy będzie dla dzieci twórczy i radosny. Zapraszamy wszystkich do ciekawych zabaw, konkursów, śpiewów i różnorodnych gier, które pozwalają na relaks po lekcjach oraz rozwijają logiczne myślenie.
Archiwum:
powrót