- strona główna
- o szkole
 * pedagog
 * logopeda
 * œwietlica
 * biblioteka
   zobacz nowoœci
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy
- sprawdzian
- szkoła z klasą
- galeria - harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
- programy nauczania
- konspekty
- koła przedmiotowe - Klub Europejski
- szkolna gazeta   "Kleks"
- szkolna gazeta   "Super Joy"
- samorząd
   uczniowski
- klasa sportowa
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki

Jesteśmy szkołą z klasą


Święto Edukacji

13 października 2009 roku odbyła się akademia z okazji Święta Edukacji.
W uroczystości uczestniczyli wszyscy uczniowie z klas I - VI.

Przedstawiciele samorządu uczniowskiego złożyli życzenia wszystkim pracownikom szkoły. Do życzeń dołączył dyrektor szkoły pan Andrzej Biernacki, wręczając nagrody za wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycielom naszej szkoły.

Satyryczną część artystyczną przygotowali uczniowie klas IVb i VIc. Publiczność gorąco przyjęła występy naszych solistek: Gabrysia Ćwiertnia zadedykowała nauczycielom piosenki Marka Grechuty, a Małgosia Styblińska wykonała piękny utwór na flecie.

Święto Edukacji 2009 Święto Edukacji 2009 Święto Edukacji 2009 Święto Edukacji 2009 Święto Edukacji 2009 Święto Edukacji 2009 Święto Edukacji 2009 Święto Edukacji 2009 Święto Edukacji 2009 Święto Edukacji 2009 Święto Edukacji 2009 Święto Edukacji 2009 Święto Edukacji 2009 Święto Edukacji 2009 Święto Edukacji 2009

powrót