- strona główna
- kontakt
- o szkole
 * wizja absolwenta
    SP 46

 * świetlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
 * orlik
 * pedagog
 * higienistka
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- Rada Rodziców
 * warunki
    ubezpieczenia

- statut
- sprawdzian
- galeria
- zapisy do klasy pierwszej
- harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
   zebrania,
   konsultacje

- programy nauczania
- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe
- Klub Europejski
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki
- szkolna gazeta   "Kleks"


  WAŻNE LINKI

MEN


CKE


OKE Jaworzno


Portal
edukacyjny


Dzień bezpiecznego internetu


Sosnowiecki klub karate

Nasza szkoła ubiega się o Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie
w ramach Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Opracowaliśmy 3-letni Program Promocji Zdrowia. Obejmuje on 3 działy:
I. Higiena osobista i higiena otoczenia,
II. Zdrowe odżywianie,
III. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc.
W bieżącym roku szkolnym realizujemy roczny harmonogram działań prozdrowotnych.

- Szkolny Konkurs Wiedzy o Zdrowiu, klasy I - III.
- Gazetka "Mleko w szkole".
- ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA - 17.11.2016 r.
- "Śniadanie daje moc" - klasy I-III.
- Szkolny konkurs plastyczny na plakat "Żyj kolorowo i zdrowo".
- 11.10.2016 - akcja "zdrowe śniadanie" na świetlicy szkolnej.
- Harmonogram na rok szkolny 2016/2017,
- Brązowo ale czy zdrowo 2016        >>> cz.1        >>> cz.2
- Owoce i warzywa w szkole - świetlica szkolna.
- "Latem, zimą, zawsze z witaminą" - konkurs plastyczny, świetlica szkolna.
- Akcja "Mleko w szkole",
- Akcja "Owoce i warzywa w szkole",
- Program sanepidu "Nie pal przy mnie - proszę" ,
- Ogólnopolski program profilaktyki zdrowotnej o wszawicy "Problem z głowy".
- Chroń przed grypą siebie i innych.