- strona główna
- o szkole
 * pedagog
 * logopeda
 * œwietlica
 * biblioteka
   zobacz nowoœci
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy
- sprawdzian
- szkoła z klasą
- galeria - harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
- programy nauczania
- konspekty
- koła przedmiotowe - Klub Europejski
- szkolna gazeta   "Kleks"
- szkolna gazeta   "Super Joy"
- samorząd
   uczniowski
- klasa sportowa
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki

Jesteśmy szkołą z klasą


Uczniowie klas czwartych z wizytą w Muzeum "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej

W dniu 27 X 09 uczniowie klas czwartych SP odwiedzili Muzeum Sztygarka w Dąbrowie Górniczej. Było to drugie spotkanie z cyklu przygotowanego dla uczniów klas od IV-VI związanego z podróżami i etnografią.

W Muzeum z uczniami spotkał się kustosz działu podróży,
pan Grzegorz Kuśpiel. Tematem pokazu multimedialnego będącego relacją jednej z wielu jego podróży były Indie. W niezwykle ciekawy sposób opowiadał o przygotowaniach do wyprawy, o jej najciekawszych momentach i korzyściach jakie ta wyprawa dała ekipie podróżników i Muzeum, którego zbiory wzbogaciły się o cenne przedmioty. W trakcie pokazu kustosz odpowiadał na pytania uczniów, którzy pilnie słuchali, a wielu z nich robiło notatki.

Druga część wizyty w Muzeum to zwiedzanie następujących działów tematycznych: historycznego, archeologicznego, przyrodniczego, etnografii lokalnej oraz etnografii kultur pozaeuropejskich (podróżniczy).


Sztygarka Sztygarka Sztygarka Sztygarka Sztygarka

W listopadzie uczniów czeka przygoda z archeologią. Dziękujemy za wspaniałą lekcję historii i geografii.

Organizator wizyty w Muzeum: Magdalena Piotrowska
Opieka: Małgorzata Wiórkowska, Katarzyna Gwoździk.


powrót