- strona główna
- o szkole
 * pedagog
 * œświetlica
 * biblioteka
    zobacz nowości
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy
- sprawdzian
- szkoła z klasą
- galeria - harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
- programy nauczania
- konspekty
- koła przedmiotowe - Klub Europejski
- szkolna gazeta   "Kleks"
- szkolna gazeta   "Super Joy"
- samorząd
   uczniowski
- klasa sportowa
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki


3 października, klasy piąte uczestniczyły w zwiedzaniu Muzeum "Sztygarka" oraz kopalni ćwiczebnej w Dąbrowie Górniczej.

Przed zwiedzaniem odbyła się lekcja pt.: "Życie w średniowiecznej osadzie". Podczas lekcji została omówiona praca archeologa oraz "cykl" od wykopalisk do rekonstrukcji archeologicznej. Na sali ekspozycyjnej uczniowie poznali proces przejścia rudy w gotowe do sprzedaży srebro i ołów. Zobaczyli, jak pracował średniowieczny hutnik z terenu dzisiejszego Zagłębia Dąbrowskiego. Następnie obejrzeli kilkuminutowy film z komentarzem, ukazujący odlewanie wyrobów ołowianych (np. biżuterii).

Dużą atrakcją dla uczniów było zwiedzanie kopalni. Przed wejściem każdy dostał pelerynę oraz kask górniczy i uczniowie powoli ruszyli chodnikiem w głąb kopalni.

Rys historyczny kopalni.

Budowa Kopalni Ćwiczebnej przy Państwowej Szkole Górniczej i Hutniczej (PSGH) została rozpoczęta w kwietniu 1927roku. Kopalnia miała zaznajamiać uczniów z różnorodnymi urządzeniami górniczymi, umożliwiać przeprowadzanie zdjęć geologicznych, dokonywanie pomiarów z zakresu wentylacji i miernictwa podziemnego. Przyszli górnicy wykonywali także drążenie wyrobisk. Ich sumaryczna długość wyniosła około 250 m. W latach 1958-1961 wykonano szereg prac zabezpieczających wyrobiska sztolni.

Muzeum SZtygarka w Dąbrowie Górniczej - 3.10.2013 Muzeum SZtygarka w Dąbrowie Górniczej - 3.10.2013 Muzeum SZtygarka w Dąbrowie Górniczej - 3.10.2013 Muzeum SZtygarka w Dąbrowie Górniczej - 3.10.2013 Muzeum SZtygarka w Dąbrowie Górniczej - 3.10.2013 Muzeum SZtygarka w Dąbrowie Górniczej - 3.10.2013 Muzeum SZtygarka w Dąbrowie Górniczej - 3.10.2013 Muzeum SZtygarka w Dąbrowie Górniczej - 3.10.2013 Muzeum SZtygarka w Dąbrowie Górniczej - 3.10.2013 Muzeum SZtygarka w Dąbrowie Górniczej - 3.10.2013
powrót