- strona główna
- o szkole
 * pedagog
 * logopeda
 * œwietlica
 * biblioteka
   zobacz nowoœci
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy
- sprawdzian
- szkoła z klasą
- galeria - harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
- programy nauczania
- konspekty
- koła przedmiotowe - Klub Europejski
- szkolna gazeta   "Kleks"
- samorząd
   uczniowski
- klasa sportowa
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki


Jesteśmy szkołą z klasą


Lekcja teatralna w Teatrze Zagłębia

Dnia 29 października 2007 roku klasy czwarte były w Teatrze Zagłębia na lekcji teatralnej.

Zwiedziliśmy teatr wewnątrz i na zewnątrz. Obejrzeliśmy scenę, magazyn
i garderobę. Poznaliśmy historię Teatru Zagłębia. Dowiedzieliśmy się, że twórcami teatru są:

Poznaliśmy również osoby, które biorą udział w każdym przedstawieniu, a nie są twórcami:

Wiemy już co to jest w teatrze okotarowanie i sznurownia. Każdy z nas próbował podnieść i opuścić kurtynę. W magazynie odnaleźliśmy elementy sceny oraz rekwizyty zatosowane w przedstawieniu "Tajemniczy ogród".

Lekcja teatralna bardzo nam się podobała, poznaliśmy pracę teatru oraz słownictwo z nim związane. Może ktoś z nas będzie w przyszłoźci pracował w teatrze?

powrót