- strona główna
- kontakt
- o szkole
 * wizja absolwenta
    SP 46

 * świetlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
 * orlik
 * pedagog
 * opieka medyczna
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- Rada Rodziców
 * warunki
    ubezpieczenia

- statut
- egzamin ósmoklasisty
- galeria
- zapisy do klasy pierwszej
- harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
   zebrania,
   konsultacje

- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki
- szkolna gazeta   "Kleks"


  WAŻNE LINKI

MEN


CKE


OKE Jaworzno


Portal
edukacyjny


Dzień bezpiecznego internetu


Nasza przychodnia


Sosnowiecki klub karate

WARUNKI UBEZPIECZENIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017


Przedstawiciele Rady Rodziców wybrali na bieżący rok szkolny dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 46 i Gimnazjum Nr 6 ubezpieczenie w ERGO HESTIA (na sumę 11 000 zł, składka 47 zł/ucz.).Szczegóły oferty (za zgodą ubezpieczyciela): Ogólne warunki ubezpieczenia.