- strona główna
- o szkole
 * pedagog
 * logopeda
 * świetlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy
- sprawdzian
- szkoła z klas±
- galeria - harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
- programy nauczania
- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe - Klub Europejski
- szkolna gazeta   "Kleks"
- szkolna gazeta   "Super Joy"
- samorz±d
   uczniowski
- klasa sportowa
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osi±gnięcia uczniów
- wycieczki

Jeste¶my szkoł± z klas±


Wycieczka klas Va,Vb,Vc do Wieliczki

28.10.2008


Kopalnia soli w Wieliczce

W kopalni soli zwiedzali¶my podziemne ekspozycje muzealne. Równocze¶nie bawili¶my się w Poszukiwanie solnego skarbu.Nagrodę-skarb zabrali¶my ze sob± do szkoły:Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

W Wieliczce zwiedzili¶my Muzeum Żup Krakowskich. Ogl±dali¶my m.in. Salę Gotyck±, ekspozycję historyczn±, ekspozycję archeologiczn±, kolekcję solniczek, wytawę obrazów, makietę starego miasta Wieliczki.

W Muzeum Żup Krakowskich mieli¶my warsztaty edukacyjbne pt. "Herbu historia nieznana". W czasie warsztatów poznali¶my znaczenie, symbolikę i kolorystykę herbu na przykładzie herbu Wieliczki. Tworzyli¶my herb Wieliczki z prawdziwych narzędzi. Szukali¶my herbów na starych mapach. Poznali¶my też herby innych miast i rodów. Wypełniali¶my karty pracy i własnoręcznie odciskali¶my pieczęć. Mili¶my okazję zobaczyć oryginał bardzo starego dokumentu.

powrót