- strona główna
- kontakt
- o szkole
 * wizja absolwenta
    SP 46

 * świetlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
 * orlik
 * pedagog
 * higienistka
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- Rada Rodziców
 * warunki
    ubezpieczenia

- statut
- sprawdzian
- galeria
- zapisy do klasy pierwszej
- harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
   zebrania,
   konsultacje

- programy nauczania
- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe
- Klub Europejski
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki
- szkolna gazeta   "Kleks"


  WAŻNE LINKI

MEN


CKE


OKE Jaworzno


Portal
edukacyjny


Dzień bezpiecznego internetu


Sosnowiecki klub karate

Dnia 27.11.2015r. uczniowie klas: IIIA i IIIB pojechali do Kopalni Soli w Wieliczce.

"Śladami legend wielickiej kopalni" to oferta dla dzieci łącząca edukację z zabawą i aktywnym zwiedzaniem podziemi Kopalni Soli "Wieliczka". Podziemne legendy to wspaniałe opowieści, które przekazuje się z pokolenia na pokolenie. O Skarbniku, który czuwa nad losem solnego skarbu, o Świętej Kindze, która ów skarb na polskie ziemie sprowadziła, o ciężkiej pracy i historii wielickich górników...

Na zakończenie przygody nastąpiło uroczyste rozdanie pamiątkowych dyplomów dla wędrowców.