- strona główna
- o szkole
 * pedagog
 * logopeda
 * świetlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy

- sprawdzian
- szkoła z klasą
- galeria
- harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
   zebrania,
   konsultacje

- programy nauczania
- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe
- Klub Europejski
- samorząd
   uczniowski

- klasa sportowa
- klasa sportowa
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki
- szkolna gazeta   "Kleks"


  WAŻNE LINKI

MEN


CKE


OKE Jaworzno


Portal
edukacyjny


Sosnowiecki klub karateJesteśmy szkołą z klasą
Dnia 19.X.2012 w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego klas I-III.

Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą. Jedenastu kandydatów reprezentujących uczniów klas II-III zapoznało społeczność uczniowską ze swoimi programami. Do głosowania przystąpiło 93 uczniów. Drogą tajnego głosowania wybrano skład Samorządu Szkolnego klas I-III:

Wilk Karolina III b
Brylewska Emilia III a
Matyja Jacek II a

Zwycięzcom gratulujemy i czekamy na efekty ich działań.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwały opiekunki Samorządu Szkolnego klas I - III: mgr A. Czerniak, mgr E.Krzykawska i mgr. B.Siwek.powrót