- strona główna
- kontakt
- o szkole
 * wizja absolwenta
    SP 46

 * świetlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
 * orlik
 * pedagog
 * higienistka
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- Rada Rodziców
 * warunki
    ubezpieczenia

- statut
- sprawdzian
- galeria
- zapisy do klasy pierwszej
- harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
   zebrania,
   konsultacje

- programy nauczania
- podręczniki
- konspekty
- koła przedmiotowe
- Klub Europejski
- samorząd
   uczniowski
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczki
- szkolna gazeta   "Kleks"


  WAŻNE LINKI

MEN


CKE


OKE Jaworzno


Portal
edukacyjny


Dzień bezpiecznego internetu


Sosnowiecki klub karate

Dnia 10.03.2016r. uczniowie klasy III B wspólnie z wychowawcą Barbarą Siwek spotkali się z Panem Grzegorzem Onyszko, Instruktorem Krajoznawstwa Regionu.

Spotkanie odbyło się na terenie Zamku Sieleckiego. Tam nastąpiło uroczyste wręczenie ZŁOTEJ Odznaki Turystyki Pieszej "Siedmiomilowe Buty". Odznaka ustanowiona została przez Zarząd Główny PTTK na wniosek Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK.


Jednocześnie młodzi turyści przystąpili do zdobycia srebrnej odznaki "Krajoznawcza Odznaka Miasta Sosnowca", która ma na celu popularyzację walorów krajoznawczych Sosnowca.

Uczniowie poznali historię Zamku Sieleckiego i parku nad Czarną Przemszą, Kościoła Ewangelickiego i zespołu pałacowo-parkowego Dietla przy ul. Żeromskiego.