- strona główna
- o szkole
 * pedagog
 * logopeda
 *œświetlica
 * biblioteka
   zobacz nowości
- historia
- nasze miasto
- patron szkoły
- grono pedagogiczne
- statut
- system oceniania
- regulamin ocen
   za postawy
- sprawdzian
- szkoła z klasą
- galeria - harmonogram imprez
- plan lekcji
- kalendarz roku
- programy nauczania
- konspekty
- koła przedmiotowe - Klub Europejski
- szkolna gazeta   "Kleks"
- szkolna gazeta   "Super Joy"
- samorząd
   uczniowski
- klasa sportowa
- absolwenci
- godny patrona
   szkoły

- osiągnięcia uczniów
- wycieczkiZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015


W piątek 26 czerwca uczniowie klas IV - VI naszej szkoły zakończyli uroczyście rok szkolny 2014/2015. Po odśpiewaniu hymnu, uczniowie klas szóstych przekazali sztandar młodszym kolegom.

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 Zakończenie roku szkolnego 2012/2013

Następnie w ciepłych słowach zwrócił sie do uczniów Dyrektor szkoły, pan Andrzej Biernacki.

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 Zakończenie roku szkolnego 2012/2013

Uroczyście wręczono:
- statuetki "Godny patrona szkoły" - wyróżniającym się szóstoklasistom,
- świadectwa ukończenia szkoły wszystkim absolwentom,
- świadectwa z wyróżnieniem uczniom klas IV - VI, którzy uzyskali promocję do następnej klasy z wyróżnieniem,
- nagrody i wyróżnienia - uczniom, którzy swoją wiedzą, umiejętnościami i postawą wyróżnili się na tle społeczności szkolnej,
- statuetki za osiągnięcia sportowe,

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 Zakończenie roku szkolnego 2012/2013

Po części oficjalnej wystąpiła szkolna grupa teatralna "Acting Family" z klasy V B, która rozbawiła wszystkich obecnych kabaretem na temat wakacji.

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 Zakończenie roku szkolnego 2012/2013

Szóstoklasiści pożegnali dyrekcję, nauczycieli, pracowników szkoły i młodszych kolegów.

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013

Piątoklasiści złożyli absolwentom życzenia, wręczyli im drobne upominki i zadedykowali taniec w wykonaniu młodszych koleżanek.

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 Zakończenie roku szkolnego 2012/2013

Na zakończenie uroczystości uczniowie klas czwartych i piątych utworzyli szpaler, wzdłuż którego przeszli nasi absolwenci wraz z wychowawcami, przy dźwięku "ostatniego dzwonka".

Absolwenci 2015Absolwenci 2015